Работа с родителите на учениците от II клас кл. рък. Хайриева