Проекти

ПРОЕКТ "Равен достъп до училищно образование" 2022/ 2023
29.09.2022 г. Дигитално училище с I клас
ПРОЕКТ "Равен достъп до училищно образование" 2022/ 2023

Ръководител: Гюлеян Реджебова Ибрахим

ПРОЕКТ "Равен достъп до училищно образование" 2021/ 2022
26.05.2022 г. Светът на компютрите с учениците от I клас
ПРОЕКТ "Равен достъп до училищно образование" 2021/ 2022

Ръководител: Гюлеян Реджебова

Подкрепа за успех 2021/ 2022
Допълнително обучение по Математика с IV клас,
Подкрепа за успех 2021/ 2022

Ръководител: Айфер Айдън

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ ПО БЕЛ 2021/ 2022
Допълнително обучение по БЕЛ
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ ПО БЕЛ 2021/ 2022

Ръководител: Пенчо Василев

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ ПО МАТЕМАТИКА 2021/ 2022
Допълнително обучение по Математика
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ ПО МАТЕМАТИКА 2021/ 2022

Ръководител: Гюлеян Реджебова

Математика в компютърния свят
02 ноември 2016 г.
Математика в компютърния свят

Проект "Твоят час"

Магията на песента
02 ноември 2016 г.
Магията на песента

Проект "Твоят час"

Групово занимание по роден език
02 ноември 2016 г.
Групово занимание по роден език

Проект "Твоят час"

$nbsp;
Подкрепа за успех

Допълнителни обучения 1 - 7 клас на учениците по БЕЛ и Математика. Ръководители на групите Айфер Айдън, Мергюл Хайриева, Гюлеян Реджебова.