• ОУ "Христо Ботев" - с. Янково

  ОУ "Христо Ботев" - с. Янково

  Средищно общинско училище, в което се обучават ученици от І до VІІІ клас. Част от учениците са от селата Бял бряг и Ново Янково, който се извозват с училищен бус. Етническият състав на учениците е разнороден.

 • Ученически униформи на ОУ "Христо Ботев" с. Янково

  Ученически униформи на ОУ "Христо Ботев" с. Янково

 • 24 май 2021

  24 май 2021

 • Национална седмица на четенето 2018

  Национална седмица на четенето 2018

Добре дошли в сайта на ОУ "Христо Ботев" - с. Янково

Добре дошли в сайта на ОУ "Христо Ботев" - с. Янково

ОУ "Христо Ботев" с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, е средищно общинско училище, в което се обучават ученици от І от VІІ клас. Част от учениците са от селата Бял бряг и Ново Янково, който се извозват с училищен бус. Етническият състав на учениците е разнороден.

Приоритетите на ОУ "Христо Ботев" са следните:

1. Намаляване броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна възраст и броя на неизвинените отсъствия.

2. Повишаване на учебните резултати на учениците.

3. Гражданско и интеркултурно образование на учениците.

4. Активно взаимодействие с родители и общественост.

 

Проекти

Математика в компютърния свят
02 ноември 2016 г.
Математика в компютърния свят

Проект "Твоят час"

Магията на песента
02 ноември 2016 г.
Магията на песента

Проект "Твоят час"

Групово занимание по роден език
02 ноември 2016 г.
Групово занимание по роден език

Проект "Твоят час"