Публична изява на общинско ниво по проект "Подкрепа за успех" 2022