15.09.2022 г. Откриване на учебната година 2022/2023