Първи кръг на олимпиади КИНГС - II клас с кл. р-л А. Ебазер